Η ασφάλεια του Java έχει πάρει επικίνδυνη στροφή προς το χειρότερο